Customer Due Dilingence

Ken jij je klant eigenlijk wel? Dit is exact de betekent van Customer Due Diligence, oftewel CDD, ken je klant. Het is belangrijk dat je weet met wie je precies zaken doet. Om deze reden is het belangrijk dat Customer Due Diligence een essentieel onderdeel is van je bedrijfsvoering. Op het moment dat er dubieuze transacties plaatsvinden kan je tegenwoordig niet meer wegkijken volgens de wet- en regelgeving. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, de Wwft, is sinds januari dit jaar flink aangescherpt. Dit heeft waarschijnlijk direct consequenties voor je organisatie of bedrijf en daarom dien je voor je eigen bestwil deze wetgeving op te nemen in je bedrijfsvoering. Dit is mogelijk door gebruik te maken van speciale automatiseringssoftware. Hiermee bespaar je veel tijd en geld, aangezien je niet meer handmatig onderzoek moet uitvoeren bij elke partij waar je zaken mee doet.

Customer Due Diligence

Het kennen van je klant is een belangrijk onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De overheid gaat ervanuit dat je weet met wie je precies zakendoet, oftewel je weet wie de tegenpartij is. Op deze manier wil men voorkomen dat er geld wordt witgewassen, gefraudeerd en terrorisme wordt gefinancierd. Deze vernieuwde wet verplicht je om dit tot je beste weten tegen te gaan. Je wilt geen risico vormen voor je bedrijf en daarom is het belangrijk dat je CDD toepast zodat je reputatieschade voorkomt. Je voorkomt hiermee tevens dat je samenwerkt met criminelen of fraudeurs.

Automatiseringssoftware voor Customer Due Diligence

Er is tegenwoordig speciale software ontwikkeld die de CDD voor je controleert met enkele klikken van je muis. Tevens kan je eenvoudig ID bewijzen uploaden en controleren in deze software en uittreksel van de KvK toevoegen aan het dossier van je klant.